Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên bảo vệ

Có nhiệm vụ thực hiến tốt công tác bảo vệ tại các vị trí mà mình được phân công, thực hiện tốt công tác bàn giao ca trực theo quy định.

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên bảo vệ

Nhiệm vụ
Nhân viên có nhiệm vụ tuyệt đối tuân thủ nội quy lao động, quy chế làm việc. Nếu là nhân viên thử việc phải có nhiệm vụ tuân thủ hợp đồng thử việc đã ký.
Có nhiệm vụ học tập , rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, phong cách ứng xử văn hóa, phải thông thạo điều lệnh, đi đứng, chào hỏi, nói năng lễ độ, tôn trọng mọi người.
Có nhiệm vụ tuyệt đối chấp hành sự phân công của cấp trên. Chấp hành sự điều động công tác.
Học tập, quán triệt, nắm chắc các nội quy, quy định của cơ quan chủ quản có liên quan đến công tác bảo vệ.
Có nhiệm vụ thực hiến tốt công tác bảo vệ tại các vị trí mà mình được phân công, thực hiện tốt công tác bàn giao ca trực theo quy định.
Quyền hạn:
Được kiểm tra đồ vật, phương tiện của tất cả các công nhân ra vào cổng, ra vào phân xưởng ( nam kiểm tra nam, nữ kiểm tra nữ). Khi kiểm tra phải tế nhị và lịch thiệp.
Có quyền lập biên bản có hành vi phạm tội quả tang. Thu giữ tang vật, vật chứng, công cụ và phương tiện vi phạm. Nếu đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì dẫn giải đến cơ quan An Ninh gần nhất. Nếu chưa dến mức truy cứu trách hiệm hình sự thì giao cơ quan chủ quản xử lý.
Được quyền lập biên bản Đội Trưởng, Đội phó, Ca trưởng, nhân viên khác khi phát hiện có hành vi vi phạm nội quy lao động, quy chế làm việc. Nếu đối tượng bị vi phạm không ký biên bản thì mời nhân viên làm chứng xác nhận ít nhất 2 người .Sau đó nhân viên tự nộp về phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ để xử lý.
Nhân viên có quyền khiếu nại mọi chế độ, chính sách có liên quan gửi đến Công ty qua phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ bằng văn bản.
Nhân viên có quyền tố giác mọi hành vi vi phạm của các cấp lãnh đạo từ phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ đến tận Chỉ huy đội như: đòi hối hối lộ, vòi vĩnh, xin xỏ, đe dọa, gian lận công, gửi công để thu lợi cá nhân … Việc tố giác phải có đầy đủ chứng cứ chứng minh người đó vi phạm.
Có quyền làm đơn xin chuyển mục tiêu khi thấy khả năng mình không đáp ứng nhu cầu công việc. Chỉ được rời mục tiêu sang mục tiêu khác khi có quyết định của Phòng Kỹ Thuật Nghiệp Vụ