Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội giám sát, cơ động

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội giám sát, cơ động

Giúp Ban Giám Đốc cử Cán Bộ thẩm tra xác minh vụ việc sai phạm mang tính chất phức tạp và phải có kết luận riêng, đề xuất xử lý bằng văn bản, phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về đề xuất của mình.

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội giám sát, cơ động

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội giám sát, cơ động

Đội cơ động là lực lượng phản ứng nhanh, được đào tạo nghiệp vụ cơ bản, có ý thức kỷ luật cao, có bản lĩnh chính trị, có tư tưởng vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, nắm chắc điều lệnh, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Giám đốc. Do đó đội Cơ Động có quyền hạn và nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ:
Tham mưu cho Ban Giám Đốc xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại tất cả các mục tiêu lớn nhỏ của Công ty. Kế hoạch đó phải được Ban Giám Đốc phê duyệt.
Bố trí lực lượng tăng cường các mục tiêu khi cần thiết.
Ngoài ra còn được kiểm tra đột xuất không cần thiết theo kế hoạch. Khi kiểm tra xong phải báo cáo ngay cho Ban Giám Đốc.
Trực tiếp hỗ trợ cho các mục tiêu khi có sự cố xảy ra, làm nhiệm vụ Đội Trưởng khi mục tiêu vắng Đội Trưởng.
Giúp Ban Giám Đốc cử Cán Bộ thẩm tra xác minh vụ việc sai phạm mang tính chất phức tạp và phải có kết luận riêng, đề xuất xử lý bằng văn bản, phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về đề xuất của mình.
Giúp Ban Giám Đốc xây dựng kế hoạch huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho nhân viên tái đào tạo lại.
Quyền hạn:
Có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm đến 200.000đ (hai trăm ngàn đồng). Nhưng phải có hồ sơ vi phạm và phải báo cáo về phòng Hành Chính – Nhân sự.
Có quyền lập biên bản với tất cả cán bộ, nhân viên bảo vệ vi phạm nội quy lao động, vi phạm điều lệnh, tác phong, ăn mặc không đúng quy định và những vi phạm khác mang tính văn hóa ứng xử và đạo đức.
Có quyền thu hồi lập tức các công cụ hỗ trợ mà cán bộ, nhân viên sử dụng sai mục đích.
Đội trưởng cơ động có quyền tước cầu vai tại chỗ đối với nhân viên mang cầu vai sai với thực tế (cầu vai không phù hợp với quyết định bổ nhiệm).