xử lý tình huống

Xử lý những tình huống cá biệt, trong công tác bảo vệ

Xử lý những tình huống cá biệt, trong công tác bảo vệ

Thông báo cho người quản lý và lực lượng bảo vệ toà nhà được biết cử người vào đón và hộ tống bác sỹ đến chỗ bệnh nhân được nhanh chóng. Trong công tác bảo vệ có rất nhiều tình

Xử lý tình huống khi gặp sự cố tai nạn lao động tại mục tiêu bảo vệ

Xử lý tình huống khi gặp sự cố tai nạn lao động tại mục tiêu bảo vệ

Lập biên bản hiện trường, và tìm nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động báo cáo ngay lên Ban giám đốc nhà máy để có biện pháp khắc phục Trong công tác bảo vệ tại các mục tiêu, đặc