quy trình đón khách

Các quy trình đón tiếp khách cơ bản

Các quy trình đón tiếp khách cơ bản

Trường hợp khách ngồi trong ôtô để trợ lý hoặc tài xế vào liên hệ thì sau khi làm thủ tục xong, mở cổng cho xe đi vào và khi xe đi ngang qua cổng bảo vệ phải chào điều