nghiệp vụ bảo vệ ngân hàng

Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ ngân hàng

Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ ngân hàng

Đề phòng kẻ xấu đội lốt khách hàng, nhân viên bảo vệ phải có được kinh nghiệm đẻ phân loại đối tượng và phát hiện ra kẻ khả nghi trước khi gây án, đưa ra các biện pháp thích hợp