lưu ý bảo vệ hiện trường

Những điểm cần lưu ý khi bảo vệ một số hiện trường

Những điểm cần lưu ý khi bảo vệ một số hiện trường

Đối với trường hợp chết do sử dụng vũ khí phải bảo vệ hiện trường ở phạm vi rộng ( vì tính đến đường đạn bắn xa), không được sờ mó đến tang vật (súng đạn), nếu phát hiện đầu