Những chú ý khi bàn giao ca trực bảo vệ

Những chú ý khi bàn giao ca trực bảo vệ

Khi nhân viên ca trước ra khỏi Mục tiu nhân viên ca sau phải tiến hành khám xét giống như việc khám xét Công nhân vậy. Điều đó đảm bảo nguyên tắc bảo vệ và đảm bảo tính khách quan.

Những chú ý khi bàn giao ca trực bảo vệ

Những chú ý khi bàn giao ca trực bảo vệ

Bàn giao ca trực của bảo vệ là công việc hết sức quan trọng, thông qua việc bàn giao ca trực nhân viên bảo vệ ca sau có thể nắm được chi tiết tình hình, diễn tiến của công tác bảo vệ tại mục tiêu, từ đó đưa ra các phương án nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự. Do vậy khi bàn giao ca, cần chú ý:
Khi giao ca bảo vệ phải bàn giao tỉ mỉ tất cả những nội dung:
Những tài liệu, hàng hoá đã nhận nhưng chưa kịp giải quyết.
Những công việc còn dở dang mà bạn chưa giải quyết xong.
Diễn biến Mục tiêu trong ca của bạn.
Những yêu cầu mới của chủ quản.
Những chỉ thị của Chỉ huy.
Các tài liệu, tài sản, công cụ hỗ trợ của vị trí (bàn giao rõ về số lượng và tình trạng sử dụng).
Bạn phải vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc rồi bàn giao cho ca sau, ghi rõ sổ giao ca là vệ sinh nơi làm việc đã sạch sẽ.
Bạn phải trình bày thứ tự đầy đủ, sau đó yêu cầu ca sau kiểm tra và ký nhận rồi bạn mới được ra về.
Khi nhân viên ca trước ra khỏi Mục tiu nhân viên ca sau phải tiến hành khám xét giống như việc khám xét Công nhân vậy. Điều đó đảm bảo nguyên tắc bảo vệ và đảm bảo tính khách quan.
Bạn nên chủ động yêu cầu ca sau khám xét mình một cách kỹ càng, nếu bạn không làm điều đó thì bạn tự đưa mình vào đối tượng không trung thực, và sẽ bị nghi ngờ.
Khi nhân viên bảo vệ ca trước ra về, ca sau bắt buộc phải kiểm tra người nhân viên ca trước.
Bảo vệ ca trước cần chủ động yêu cầu ca sau kiểm tra bạn để bạn ra về, điều đó chứng minh sự trong sáng của bạn và chứng minh cho mọi người biết rằng kiểm tra là quy định bắt buộc m ai cũng phải chấp hành.