Nhiệm vụ của người gác bảo vệ

Nhiệm vụ của người gác bảo vệ

Kiểm soát phương tiện, đồ vật hành lý của mọi người khi ra vào Mục tiêu, nếu phát hiện có nghi vấn thì được yêu cầu kiểm tra, có dấu hiệu phạm pháp thì được tạm giữ để làm rõ, phát hiện phạm tội quả tang thì lập biên bản báo cáo ngay Lãnh đạo và Công an.

Nhiệm vụ của người gác bảo vệ

Nhiệm vụ của người gác bảo vệ

Nhiệm vụ của người gác Bảo vệ
Mở, đóng Cổng, kiểm soát, giấy tờ ra vào mục tiêu; đăng ký sổ sách, hướng dẫn giải quyết người ra vào Mục tiêu (làm việc, quan hệ công tác …)
Kiểm soát phương tiện, đồ vật hành lý của mọi người khi ra vào Mục tiêu, nếu phát hiện có nghi vấn thì được yêu cầu kiểm tra, có dấu hiệu phạm pháp thì được tạm giữ để làm rõ, phát hiện phạm tội quả tang thì lập biên bản báo cáo ngay Lãnh đạo và Công an.
Quan sát, phát hiện và tạm giữ những người lạ mặt trà trộn trong Cán bộ, công nhân viên của Mục tiêu để xác minh làm rõ.
Tổ chức giữ gìn trật tự, phát hiện ngăn chặn những phần tử có hành động đập phá, gây rối trật tự trong Mục tiêu. Sẵn sàng huy động lực lượng chiến đấu và giải quyết với các hành vi biểu tình, đình công, bãi công hoặc tập kích phá hoại từ bên ngoài vào.