Nghiệp vụ bảo vệ

Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ ngân hàng

Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ ngân hàng

Đề phòng kẻ xấu đội lốt khách hàng, nhân viên bảo vệ phải có được kinh nghiệm đẻ phân loại ...
Xem Chi Tiết
Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa

Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa

Một đoàn xe gồm nhiều xe chở hàng thì Chỉ huy tổ bảo vệ ngồi ở xe đầu đẻ Chỉ ...
Xem Chi Tiết
Phương pháp xử lý khi bắt được kẻ gian đột nhập tòa nhà

Phương pháp xử lý khi bắt được kẻ gian đột nhập tòa nhà

Do cảnh giác, bảo vệ đã đi tuần lên các lầu trên và phát hiện có người đột nhập và ...
Xem Chi Tiết
Xử lý những tình huống cá biệt, trong công tác bảo vệ

Xử lý những tình huống cá biệt, trong công tác bảo vệ

Thông báo cho người quản lý và lực lượng bảo vệ toà nhà được biết cử người vào đón và ...
Xem Chi Tiết
Những điểm cần lưu ý khi bảo vệ một số hiện trường

Những điểm cần lưu ý khi bảo vệ một số hiện trường

Đối với trường hợp chết do sử dụng vũ khí phải bảo vệ hiện trường ở phạm vi rộng ( ...
Xem Chi Tiết
Tìm hiểu nội dung cơ bản công tác bảo vệ hiện trường

Tìm hiểu nội dung cơ bản công tác bảo vệ hiện trường

Không được vào hiện trường trừ khi phải tiến hành các biện pháp khẩn cấp (cấp cứu, chữa cháy, di ...
Xem Chi Tiết
Xử lý tình huống khi gặp sự cố tai nạn lao động tại mục tiêu bảo vệ

Xử lý tình huống khi gặp sự cố tai nạn lao động tại mục tiêu bảo vệ

Lập biên bản hiện trường, và tìm nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động báo cáo ngay lên Ban ...
Xem Chi Tiết
Nhiệm vụ của người gác bảo vệ

Nhiệm vụ của người gác bảo vệ

Kiểm soát phương tiện, đồ vật hành lý của mọi người khi ra vào Mục tiêu, nếu phát hiện có ...
Xem Chi Tiết
Mục đích và yêu cầu của công tác tuần tra canh gác

Mục đích và yêu cầu của công tác tuần tra canh gác

Quản lý và nắm các diễn biến của các đối tượng cần chú ý; việc chấp hành nội quy bảo ...
Xem Chi Tiết
Những chú ý khi bàn giao ca trực bảo vệ

Những chú ý khi bàn giao ca trực bảo vệ

Khi nhân viên ca trước ra khỏi Mục tiu nhân viên ca sau phải tiến hành khám xét giống như ...
Xem Chi Tiết
Các quy trình đón tiếp khách cơ bản

Các quy trình đón tiếp khách cơ bản

Trường hợp khách ngồi trong ôtô để trợ lý hoặc tài xế vào liên hệ thì sau khi làm thủ ...
Xem Chi Tiết
Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên bảo vệ

Có nhiệm vụ thực hiến tốt công tác bảo vệ tại các vị trí mà mình được phân công, thực ...
Xem Chi Tiết
Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy phó khu vực

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy phó khu vực

Giúp Chỉ huy Trưởng tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, sáu tháng, một năm. Thống kê đủ số liệu ...
Xem Chi Tiết
Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy khu vực

Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy khu vực

Nắm chắc sự biến động quân số của các mục tiêu như: nghỉ việc, tự ý bỏ việc, nghỉ phép, ...
Xem Chi Tiết
Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội giám sát, cơ động

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội giám sát, cơ động

Giúp Ban Giám Đốc cử Cán Bộ thẩm tra xác minh vụ việc sai phạm mang tính chất phức tạp ...
Xem Chi Tiết
Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội trưởng bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đội trưởng bảo vệ

Thường xuyên kiểm tra các vị trí, các mục tiêu mà mình quản lý, qua công tác kiểm tra kịp ...
Xem Chi Tiết
Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của phó trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Tìm hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của phó trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Thay mặt Trưởng phòng trực tiếp kiểm tra tại các khu vực, các mục tiêu, phải báo cáo bằng văn ...
Xem Chi Tiết
Tìm hiểu chức năng, quyền hạn của trưởng phòng nghiệp vụ bảo vệ

Tìm hiểu chức năng, quyền hạn của trưởng phòng Nghiệp vụ bảo vệ

Củng cố xây dựng kiện toàn bộ máy của lực lượng bảo vệ, đảm bảo đông về quân số, mạnh ...
Xem Chi Tiết