Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa

Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa

Một đoàn xe gồm nhiều xe chở hàng thì Chỉ huy tổ bảo vệ ngồi ở xe đầu đẻ Chỉ huy chung, duy tri tốc độ xe chạy. Chỉ huy chiến đấu khi gặp tội phạm.

Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa

Kiến thức nghiệp vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa

A. ĐẶC ĐIỂM:
1. Khái niệm: Bảo vệ vận chuyển hàng hoá là sử dụng vũ trang để bảo vệ an toàn trong giao nhận và trên đường vận chuyển.
2. Đặc điểm: Bảo vệ và vận chuyển hàng hoá hoạt động chủ yếu trên đường thông qua nhiều địa hình, địa phận phức tạp, hoạt động phân tán nhỏ bé. Quá trình bảo vệ vận chuyển thường xuyên tạo ra sự chú ý của nhiều người nhất là bọn tội phạm dễ phát hiện thấy.
B. YÊU CẦU:
1. Bảo vệ tuyệt đối hàng hoá từ khâu giao nhận. Quá trình vận chuyển không để bọn tội phạm cướp phá, hư hỏng hay mất mát.
2. Giữ nguyên mẫu mã, niêm phong, cặp chì từ khi nhận quá trình vận chuyển đến khi giao hàng.
3. Giữ bí mật không được tiết lộ tên hàng, số lượng hàng, thời gian giao nhận, xuất phát. Địa điểm tạm dừng, phương án bảo vệ.
4. Yêu cầu về nghiệp vụ:
– Tiến hành ngụy trang nghi binh nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của đối tượng.
– Giám sát chặt chẽ các thủ tục trước khi giao nhận.
C. TỔ CHỨC BẢO VỆ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ.
1. Công tác chuẩn bị
– Nghiên cứu quán triệt nắm vững chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên giao cho.
– Tiến hành xây dựng phương án bảo vệ.
– Lựa chọn các nhân viên có phẩm chất, năng lực, sức khoẻ.
– Chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra phương tiện vật chất phục vụ cho quá trình bảo vệ
2. Bằng xe ô tô
– Một đoàn xe gồm nhiều xe chở hàng thì Chỉ huy tổ bảo vệ ngồi ở xe đầu đẻ Chỉ huy chung, duy tri tốc độ xe chạy. Chỉ huy chiến đấu khi gặp tội phạm.
– Cấp phó Chỉ huy ngồi xe sau cùng quán xuyến đoàn xe liên lạc với cấp trưởng.
– Còn lại mỗi xe bố trí một tổ từ 2 đến 3 nhân viên bảo vệ trong đó có một nhóm trưởng, nhóm trưởng ngồi trong buồng lái vừa quan sát phía trước vừa duy trì xe chạy theo tốc đọ quy định. Còn lại 2 nhân viên ngồi trong thùng xe bảo vệ hàng và quán xuyến phía sau.
3. Bằng xe lửa
– Hàng chở trên một đoàn tàu riêng, mỗi toa tầu bố trí 2 nhân viên, vị trí ở 2 đầu toa. Người Chỉ huy ở vị trí giáp đầu máy Chỉ huy chung. Chỉ huy phó ở vị trí toa cuối.
– Hàng chở riêng 1 toa móc chung với đoàn tàu thì bố trí 6 nhân viên có 1 nhân viên Chỉ huy.
4. Những trường hợp cần phải cảnh giác cao độ:
– Bốc xếp hàng cần phải có sự giám sát của người có trách nhiệm, theo đúng kế hoạch.
– Nếu vận chuyển theo định kỳ phải chú ý hiện tượng xung quang xem có gì là: người xe, vật cản,…
– Không chỉ đề phòng trộm cắp mà phải an toàn không rách, vỡ, bể, …
– Nếu phương tiện hư phải dừng lại thì không được rời xe, quan sát liên tục xung quanh (chú ý không cho mất cả xe).
– Nếu dừng xe vì đèn đỏ, sách tắc giao thông phải quan sát xung quanh xem có gì lạ không.
– Vận chuyển phải đúng lộ trình trong kế hoạch, không được thay đổi tuỳ tiện.
– Nếu có sự cố không đến đúng giờ phải báo cáo cho người có liên quan về lý do, địa điểm, tình hình sự cố xảy ra và phải liên tục.